Κωδ. Μαθήματος : 51003ECTS : 65ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Εισαγωγή στην Αστρονοµία (Ιστορία της Αστρονοµίας-Το Ηλιακό σύστηµα).
• Αποστάσεις και Λαµπρότητα των ουράνιων αντικειµένων (Τηλεσκόπια-Διαστάσεις στο Σύµπαν).
• Ηλιακή ακτινοβολία και τα άστρα (Ηλιακή σταθερά. Ακτινοβολία µέλανος σώµατος).
• Στοιχεία για τη φυσική του Ήλιου (Πυρηνική καύση, Πυρηνοσύνθεση, Διάχυση φωτονίων, Δινορεύµατα, Φαινόµενα της ατµόσφαιρας του Ήλιου).
• Αστρικά σµήνη και το διάγραµµα Hertzsprung – Russell.
• Δοµή και εξέλιξη των άστρων (Κύρια ακολουθία, Κλάδος γιγάντων, Έκρηξη υπερκαινοφανών).
• Αστρικός θάνατος (Λευκοί Νάνοι, Αστέρες Νετρονίων, Μαύρες Τρύπες).
• Διπλά άστρα (Συµπαγή άστρα σε διπλά συστήµατα, Δίσκος προσρόφησης, Πίδακες).