Κωδ. Μαθήματος : 51005ECTS : 65ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3

Περιεχόμενο
• Εισαγωγή στο πρόγραμμα SPICE
• Μετρήσεις με παλμογράφο, βολτόμετρο και αμπερόμετρο
• Μελέτη RC, RL και RLC κυκλωμάτων
• Εφαρμογές διόδων (ανόρθωσης/Zener/LED etc)
• Μελέτη κυκλωμάτων με τελεστικό ενισχυτή
• Προσομοίωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
• Μελέτη ενισχυτών με χρήση διπολικών transistor (BJT)
• Μελέτη ενισχυτών με χρήση transistor FET
• Μελέτη της απόκρισης συχνότητας ενισχυτών
• Παθητικά και ενεργά φίλτρα