Κωδ. Μαθήματος : 61002ECTS : 66ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Εισαγωγή: Ορισμοί και κύριες ιδιότητες πλάσματος, παραγωγή και τεχνικές μέτρησης των ιδιοτήτων του πλάσματος.
• Θερμική ισορροπία και η έννοια της θερμοκρασίας των σωματιδίων. Θωράκιση Debye.
• Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου παρουσία εξωτερικού ηλεκτρικού ή/και μαγνητικού πεδίου.
• Περιγραφή πλάσματος ως ρευστού.
• Κύματα σε ψυχρό ομοιόμορφο πλάσμα
• Μαγνητοϋδροδυναμικά ρευστά.
• Κύματα σε θερμό πλάσμα.