Κωδ. Μαθήματος : 71001ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
Εισαγωγή. Ιδιότητες Ρευστών
Υδροστατική Ι
Υδροστατική ΙΙ
Γραμμές Ροής. Τροχιές
Προχωρημένες Έννοιες Κινηματικής
Αρχή Διατήρησης της Μάζας. Ροϊκή Συνάρτηση
Αρχή Διατήρησης της Ορμής Ι
Αρχή Διατήρησης της Ορμής ΙΙ. Εξίσωση Navier Stokes
Αρχή Διατήρησης Ενέργειας
Ολοκληρωτική Ανάλυση.
Ροή Ιδεατών Ρευστών. Εξίσωση Bernoulli
Ροή Ιδεατών Ρευστών. Συναρτήσεις Δυναμικού Ταχύτητας
Τύρβη. Τυρβώδεις Ροές
Οριακά Στρώματα.