Ξεκίνησε η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών. Η καταληκτική ημερομηνία ταυτοποίησης είναι :

Τετάρτη 16-Οκτωβρίου 2019

Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης είναι:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  • Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου

  • 2 φωτογραφίες

Τα δικαιολογητικά είτε κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από τους φοιτητές/τριες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε αποστέλλονται στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχ/κή (courier), στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
3ο χλμ Π.Ε.Ο Λαμίας – Αθηνών, 35100, Λαμία

Οι πρωτοετείς με την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης τους από τη Γραμματεία

Λαμβάνουν κωδικούς με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, που δήλωσαν κατά τη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
Προχωρούν άμεσα στην ενεργοποίηση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού μέσω της ανάκτησης κωδικού στο δίκτυο Π.Θ.
Με τους κωδικούς μετά την ανάκτηση οι νεοεισαχθέντες έχουν την δυνατότητα Ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες (εντός και εκτός Π.Θ.), οι οποίες αφορούν στην οργάνωση της φοιτητική ζωής.