Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το Χειμερινό εξάμηνο, του ακαδημαϊκού έτους 2021-22
τροποποιήθηκε ως εξής:

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 11-10-2021.

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 28-01-2022.

Εξεταστική περίοδος τρεις (3) εβδομάδες: Από Δευτέρα 31-01-2022 έως και Παρασκευή 18-02-2022.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος