Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Τμημάτων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Κατεβάστε την σχετική προκήρυξη από εδώ.
PROKIRYXI_AK_YPOTR_1_2021-22_1094545459